• RDM
 • Slajd6
 • Baner1
 • Slajd 7
 • slajd8

 MSZE ŚW.

Msza w

 

 NIEDZIELE I ŚWIĘTA
 7:00, 9:00, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00

 DNI POWSZEDNIE
 6:30, 7:30, 18:30
___________________________________________

 SPOWIEDŹ

 NIEDZIELE I ŚWIĘTA
 15 min. przed każdą Mszą św.  i podczas Mszy św.

 DNI POWSZEDNIE
 podczas wszystkich Mszy św.
___________________________________________

 NABOŻEŃSTWA

 NOWENNA DO MBNP
 każdy wtorek - godz. 18:00

 DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  
każdy piątek - godz. 15:00

 DO ŚW. MONIKI
  
27 dzień miesiąca - godz. 18:00

 DO ŚW. RITY
 22 dzień miesiąca - godz. 18:00

 DO ŚW. JANA NEUMANA
 5 dzień miesiąca - po wieczornej Mszy św.

 DO ŚW. GERARDA
16 dzień miesiąca - po wieczornej Mszy św.

 

 

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,  KTÓRE JEST ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE SZCZECINECKIM

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ.

KAŻDEMU DZIECKU, KTÓRE NIE MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ W RODZINIE BIOLOGICZNEJ CHCEMY STWORZYĆ WARUNKI DO ROZWOJU W ŚRODOWISKU NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO RODZINY – A WIĘC W RODZINACH ZASTĘPCZYCH.

W NASZYM POWIECIE FUNKCJONUJE PONAD STO RODZIN ZASTĘPCZYCH – TO WZIĄŻ ZA MAŁO ABY ZAPEWNIĆ OPIEKĘ DZIECIOM, KTÓRYM NIE Z WŁASNEJ WINY BRAKUJE

 CIEPŁA I MIŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM APELUJEMY DO WSZYSTKICH LUDZI,

KTÓRZY SĄ ODPOWIEDZIALNI, POTRAFIĄCY ZROZUMIEĆ DZIECKO,

O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA SIĘ ROLI RODZICA ZASTĘPCZEGO.

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej, może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy spełniają warunki,  o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU PRZY

 UL. WIATRACZNEJ 1

TELEFON  094 71 37 105

                                                                                                             DYREKTOR

                                                            POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

MAŁGORZATA KUBIAK-HORNIATKO

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

© 2017 Parafia Ducha Świętego w Szczecinku

Please publish modules in offcanvas position.