Zgodnie ze zwyczajem Kościoła w naszej parafii nie jest udzielany sakrament chrztu w czasie Wielkiego Postu. Zachęcamy rodziców aby ich dzieci przyjęły ten sakament podczas Wigilii Paschalnej. 

 

Sakrament chrztu świętego odbywa się:

- II i IV niedziela miesiąca (oprócz okresu Wielkiego Postu);

- I dzień świąt Bożego Narodzenia;

- I dzień świąt Wielkanocnych.

Sakrament chrztu jest udzielany zawsze podczas Mszy świętej o godz. 12.30

Katecheza poprzedzająca sakrament Chrztu świętego w sobotę o godz. 17:30

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu Chrztu św. Przebiega według następujących etapów.

1. Zgłoszenie dziecka do chrztu.

Po narodzinach dziecka rodzice, bądź przynajmniej jedno z nich, zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu chrztu, spisania personaliów dziecka, rodziców oraz rodziców chrzestnych.

O chrzest mogą prosić:

• Rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

W pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu.

Warunki do pełnienia godności Rodziców chrzestnych:

• Chrzestnych wybierają rodzice dziecka, bądź jego opiekunowie, a w przypadkach naglących szafarz chrztu.

• Kandydat na rodzica chrzestnego musi być wyznania katolickiego, przyjąć sakrament bierzmowania prowadzić życie zgodne z przykazaniami oraz wiarą katolicką, a więc nie może pełnić tej funkcji np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, ma być również wolny od jakiegokolwiek rodzaju kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Warto dodać, iż rodzicem chrzestnym nie może zostać ani matka, ani też ojciec dziecka przyjmującego chrzest.

W kancelarii należy przedłożyć następujące dokumenty:

• Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

• Jeżeli rodzice zawierali sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania powinni mieć również dokument ze ślubu kościelnego (np. konkordatowego) lub cywilnego;

• W przypadku, gdy rodzice zamieszkują na terenie innej parafii na chrzest wymagana jest pisemna zgoda tamtejszego proboszcza;

• Ponadto należy podać dane personalne rodziców chrzestnych czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, oraz pisemne świadectwo moralności od proboszcza parafii, na terenie której zamieszkują;

2. Katecheza przed Chrztem

Duszpasterz zaprasza rodziców i chrzestnych na spotkanie, którego celem jest ożywienie wiary, że Bóg w trosce o zbawienie każdego człowieka pragnie wejść w ważne momenty jego życia, poprzez widzialne znaki sprawowane we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy tego spotkania poznają również swoje obowiązki jako rodziców i chrzestnych, aby dzięki ich wypełnianiu, łaska sakramentu chrztu mogła wzrastać w życiu nowonarodzonego dziecka. Na koniec omawiana jest liturgia chrzcielna, aby znaki czynione podczas obrzędu stały się zrozumiałe i prowadziły do głębszego przeżywania misterium sakramentu.