I. NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POWINNI:

 1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu - co najmniej pół roku, (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu.

 

 1. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej  i spisania protokołu przedślubnego.

Należy wówczas przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste
 • Trzy kopie dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;
 • Metryki chrztu do ślubu (ważność wydania do pół roku), jeśli narzeczeni byli chrzczeni w innej parafii;
 • Zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli nie ma takiej adnotacji na metryce chrztu)
 • Ostatnie świadectwa szkolne z oceną z religii
 • Zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w parafii św. Ducha w Szczecinku (w przypadku, gdy narzeczeni mieszkają w innych parafiach niż parafia Ducha Świętego w Szczecinku)
 • Zaświadczenie o odbytym kursie dla narzeczonych
 • Świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 • W przypadku wdowców: metrykę śmierci współmałżonka.

 

3. Dwa tygodnie przed ślubem (najpóźniej tydzień przed ślubem) narzeczeni powinni stawić się w kancelarii.

Duszpasterz sprawdza, czy są już skompletowane wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tym spotkaniu należy omówić przebieg liturgii ślubu, a także ustalić osoby animującą śpiew na ślubie
i przygotowanie kościoła.

 

4. W dni ślubu,

Świadkowie ślubu – 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości – przynoszą do zakrystii:

 • swoje dowody osobiste lub paszporty
 • obrączki,
 • kartki od spowiedzi Narzeczonych.

Następnie podpisują dokumenty związane z małżeństwem.

Do zakrystii powinny także przyjść wszystkie osoby, które będą zaangażowane w liturgię.

 

II. ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii, w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

III. KARTKA DO SPOWIEDZI ŚW.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. (tzw. spowiedź generalna) należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa dni przed ślubem kościelnym.

 

IV. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Prowadzony jest w czasie roku szkolnego w każdy poniedziałek o godz. 19:15    (z wyjątkiem świąt i uroczystości oraz ferii zimowych).

Kurs przedmałżeński - wrzesień 2019r. - czerwiec 2020r.

I. SERIA
- 2 września 2019 – I spotkanie
- 9 września – II spotkanie
- 16 września – III spotkanie
- 23 września – IV spotkanie
- 30 września – V spotkanie
- 7 października – VI spotkanie
- 14 października – VII spotkanie
- 21 października – VIII spotkanie

II. SERIA
- 28 października – I spotkanie
- 4 listopada - II spotkanie
- 18 listopada - III spotkanie
- 25 listopada - IV spotkanie
- 2 grudnia - V spotkanie
- 9 grudnia – VI spotkanie
- 16 grudnia - VII spotkanie
- 23 grudnia - VIII spotkanie

Następne spotkanie po kolędzie 27 stycznia 2020 rok

III. SERIA
- 27 styczeń 2020 – I spotkanie 
- 3 luty – II spotkanie
- 10 luty - III spotkanie 
- 17 luty – IV spotkanie
- 24 luty – V spotkanie
- 2 marzec - VI spotkanie
- 9 marzec – VII spotkanie
- 16 marzec – VIII spotkanie

IV. SERIA
- 23 marzec – I spotkanie
- 30 marzec – II spotkanie
- 6 kwietnia – III spotkanie
- 20 kwietnia – IV spotkanie
- 27 kwietnia – V spotkanie
- 4 maja – VI spotkanie
- 11 maja – VII spotkanie
- 18 maja – VIII spotkanie

V. SERIA
- 25 maja - I spotkanie
- 1 czerwiec – II spotkanie
- 8 czerwiec – III spotkanie
- 15 czerwca – IV spotkanie
- 22 czerwca – V spotkanie

  

V. PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Spotkania prowadzone są w czasie roku szkolnego w każdy czwartek o godz. 18:30 (z wyjątkiem świąt i uroczystości oraz ferii zimowych)

 

VI. W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem;
 • przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa;
 • nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej;
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych;
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia;
 • otrzymać wskazówki o karmieniu piersią;
 • omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

VII. SYTUACJE WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA:

Ślub poza swoją parafią zamieszkania:

 • Protokół spisuje się w parafii zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonej lub narzeczonego, albo za pisemną zgodą ks. Proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej, w tej parafii gdzie będzie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W przypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii wówczas, potrzebna jest zgoda do pobłogosławienia związku małżeńskiego.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana z parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.