Program Caritasu - Region Dobrego Wsparcia

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do 31.10.2022 realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego program pt. „Region Dobrego Wsparcia”.

W ramach programu świadczone są nieodpłatnie sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. zrobienie zakupów, posprzątanie domu, etc.). 
Podopiecznym oferujemy wypożyczenie sprzętu medycznego, pomoc specjalistów (tj. psycholog, fizjoterapeuta, prawnik) oraz pobyt  w mieszkaniu wytchnieniowym w Kołobrzegu do 7 dni.
Jednocześnie istnieje możliwość, aby taką usługę wykonywał sąsiad bądź osoba z bliskiego kręgu osoby niesamodzielnej, która na umowę zlecenie z Caritas będzie miała możliwość otrzymać gratyfikację. 
Koszt za 1 godzinę wynosi 21,75 zł brutto.
Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej Caritas www.koszalin.caritas.pl wchodząc w zakładkę projekty/ projekty dofinansowane z UE/ Region Dobrego Wsparcia, bądź skontaktować się z osobą odpowiedzialną panią Dagmarą Salamon-Grynia pod numerem telefonu 728 402 966.