Kancelaria parafialna działa od wtorku do piątku w godzinach

od 10:00 - 12:00 oraz od 16:00 - 18:00

W miesiącach wakacyjnych:
czynna we wtorek i czwartek, 
od godz. 16.00 - 18.00

   

Wydarzenia i potrzebna dokumentacja:

·  SAKRAMENT CHRZTU

Zamawiamy na miesiąc (!) przed udzieleniem sakramentu.

Potrzebna dokumentacja:

- akt urodzenia dziecka

- data ślubu kościelnego

- dane chrzestnych (imię nazwisko i adres)

- zaświadczenie o uprawnieniach do pełnienia roli chrzestnych (jeżeli są spoza naszej parafii).

 

·  SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie trwa przez 3 lata (2, 3 klasa gimnazjum i 1 klasa szkoły ponadgimnazjalnej).

 

 

·  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin ślubu informujemy w kancelarii parafialnej pół roku, (a nawet rok !) przed datą udzielenia sakramentu. Niezbędne dukumenty przynosimy do kancelarii 3 miesiące przed datą ślubu.

Potrzebna dokumentacja:

- odpis aktu chrztu do ślubu

- informacja o bierzmowaniu

- zaświadczenie o ukończeniu kurs przedmałżeńskiego

- zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni przedmałżeńskiej (3 spotkania)

- dokumenty z U.S.C. (Urzędu Stanu Cywilnego)

 

·  POGRZEB

Zgłoszenie śmierci o każdej porze dnia, bez względu na czas pracy kancelarii.

Potrzebna dokumentacja:

- akt zgonu

- informacja o udzielonych choremu sakramentach (Komunia Święta, Sakrament Namaszczenia Chorych).