Zgodnie ze zwyczajem Kościoła w naszej parafii nie jest udzielany sakrament chrztu w czasie Wielkiego Postu. Zachęcamy rodziców aby ich dzieci przyjęły ten sakament podczas Wigilii Paschalnej. 

 

Sakrament chrztu świętego odbywa się:

- II i IV niedziela miesiąca (oprócz okresu Wielkiego Postu);

- I dzień świąt Bożego Narodzenia;

- I dzień świąt Wielkanocnych.

Sakrament chrztu jest udzielany zawsze podczas Mszy świętej o godz. 12.30

Katecheza poprzedzająca sakrament Chrztu świętego w sobotę o godz. 17:30

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu Chrztu św. Przebiega według następujących etapów.

1. Zgłoszenie dziecka do chrztu.

Po narodzinach dziecka rodzice, bądź przynajmniej jedno z nich, zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu chrztu, spisania personaliów dziecka, rodziców oraz rodziców chrzestnych. Wszystkie skompletowane dokumenty należy przedłożyć co najmniej 2 tygodnie przed planowana datą chrztu. 

O chrzest mogą prosić:

• Rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

W pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu.

Warunki do pełnienia godności Rodziców chrzestnych:

• Chrzestnych wybierają rodzice dziecka, bądź jego opiekunowie, a w przypadkach naglących szafarz chrztu.

• Kandydat na rodzica chrzestnego musi być wyznania katolickiego, przyjąć sakrament bierzmowania prowadzić życie zgodne z przykazaniami oraz wiarą katolicką, a więc nie może pełnić tej funkcji np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, ma być również wolny od jakiegokolwiek rodzaju kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Warto dodać, iż rodzicem chrzestnym nie może zostać ani matka, ani też ojciec dziecka przyjmującego chrzest.

W kancelarii należy przedłożyć następujące dokumenty (przynajmniej 2 tyg. przed datą chrztu):

• Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

• Jeżeli rodzice zawierali sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania powinni mieć również dokument ze ślubu kościelnego (np. konkordatowego) lub cywilnego;

• W przypadku, gdy rodzice zamieszkują na terenie innej parafii na chrzest wymagana jest pisemna zgoda tamtejszego proboszcza;

• Ponadto należy podać dane personalne rodziców chrzestnych czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, oraz pisemne świadectwo moralności od proboszcza parafii, na terenie której zamieszkują oraz świadectwo bierzmowania

2. Katecheza przed Chrztem

Duszpasterz zaprasza rodziców i chrzestnych na spotkanie, którego celem jest ożywienie wiary, że Bóg w trosce o zbawienie każdego człowieka pragnie wejść w ważne momenty jego życia, poprzez widzialne znaki sprawowane we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy tego spotkania poznają również swoje obowiązki jako rodziców i chrzestnych, aby dzięki ich wypełnianiu, łaska sakramentu chrztu mogła wzrastać w życiu nowonarodzonego dziecka. Na koniec omawiana jest liturgia chrzcielna, aby znaki czynione podczas obrzędu stały się zrozumiałe i prowadziły do głębszego przeżywania misterium sakramentu.