bierzmo

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (po 21 roku życia) w czwartek o godz. 19.00 w klubie domu parafialnego.

Sakrament bierzmowania dla młodzieży:

Spotkania dla kadnydatów do bierzmowania III roku przygotowania (1 klasa szkoły średniej) odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19:30 w domu parafialnym, lub kosciele, gdy zajedzie taka potrzeba - spotkania odbywają się zdalnie. Obecnośc obowiązkowa!

 

Plan spotkań dla młodzieży rok 2022/2023

W pierwszym semestrze kandydaci uczestniczą w 12 spotkaniach tematycznych oraz w trzydniowych rekolekcjach, w drugim semestrze odbędzie się 5- 6 spotkań przygotowujących do liturgii sakramentu.

 

Zasady dotyczące obecności na spotkaniach tematycznych
- na 12 spotkań tematycznych można mieć tylko 3 nieobecności od 4 nieobecności skreślamy kandydata.

Spotkania tematyczne kończą się przed świętami Bożego Narodzenia.

Tuż przed przyjęciem sakramentu (ok tydzien przed) przewidujemy egzamin. Zagadnienia i materiały do nauki będą wcześniej udostępnione kandydatom.

 

1. Spotkanie organizacyjne 19.09.2022, godz 19.30 (w kościele) 

2. I spotkanie tematyczne- 26.09.2022, godz 19.30 (dom parafialny); temat: "Maraton a bierzmowanie"

3. II spotkanie - 3.10.2022, temat: "Czego możemy dowiedzieć się o Bogu"

4. III spotkanie 10.10.2022, temat: "Dlaczego świat jest niedoskonały"

5. IV spotkanie 17.10.2022, temat: "Kim jest Jezus?"

6. V spotkanie 24.10.2022, temat: "Dlaczego Jezus umarł za nas?"

7. VI spotkanie 7.11.2022, temat:"Opowieść o Zmartwychwstaniu"

8. VII spotkanie 14.11.2022, temat: "Wyprawa naukowa w celu odkrycia Ducha Świętego"

9. VIII spotkanie 21.11.2022, temat: "Modlitwa - nawiązanie bliższego kontaktu z Bogiem"

10. IX spotkanie 28.11.2022, temat: "Kościół - Ojczyzna dla ciebie i dla mnie"

11. X spotkanie 5.12.2022, temat: "O co chodzi we Mszy świętej?" 

12. XI spotkanie 12.12.2022, temat: "Spowiedź - co zrobić z moją winą?"

13. XII spotkanie 19.12.2022, temat: "Co się dzieje podczas bierzmowania?"

 

Harmonogram spotkań - kwiecień 2023

W niedziele, 23 kwietnia – na Mszy Świetej o godz. 18.00 Obrzęd przekazania krzyży obecni są kandydaci, rodzice i świadkowie 

Poniedziałek 24 kwietnia godz. 19.15 Kandydaci do bierzmowania – próba
Wtorek 25 kwietnia godz. 19.15 Kandydaci do bierzmowania, rodzice i świadkowie - próba
Środa 26 kwietnia  godz. 19.15 DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY i próba

 

Czwartek 27 kwietnia godz. 19.00 - Uroczysta Eucharystia z udzieleniem SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ,
Szafarz sakramentu - bp Krzysztof Zadarko 

 

 

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża opinię o kandydacie przed przyjęciem bierzmowania;

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły oraz innych miejsc;

  3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii z udziałem młodzieży o godz. 18.00;

  4. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w comiesięcznym czuwaniu z cyklu "Duch i Ogień" oraganizowanym w naszej parafii

  5. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;

  6. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach spowodują przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.

  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, podstawowych modlitw, oraz wiedzą na temat bierzmowania.

  8. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania.