bierzmo

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (po 21 roku życia) w czwartek o godz. 19.00 w klubie domu parafialnego.

Sakrament bierzmowania dla młodzieży:

Spotkanie dla kadnydatów do bierzmowania III roku przygotowania (1 klasa szkoły średniej) odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19:30 w domu parafialnego, kosciele, gdy zajedzie taka potrzeba - spotkanie zdalne. Obecnośc obowiązkowa!

 

Plan spotkań dla młodzieży rok 2021

W pierwszym semestrze kandydaci uczestniczą w 12 spotkaniach tematycznych oraz w trzydniowych rekolekcjach, w drugim semestrze odbędzie się 5- 6 spotkań przygotowujących do liturgii sakramentu.

 

Zasady dotyczące obecności na spotkaniach tematycznych
- na 12 spotkań tematycznych można mieć tylko 3 nieobecności od 4 nieobecności skreślamy kandydata.

Spotkania tematyczne kończą się przed świętami Bożego Narodzenia.

Tuż przed przyjęciem sakramentu (ok tydzien przed) przewidujemy egzamin. Zagadnienia i materiały do nauki będą wcześniej udostępnione kandydatom.

 

1. Spotkanie organizacyjne 13.09.2021, godz 19.30 

2. I spotkanie - 27.09.2021, godz 19.30 (dom parafialny); temat: "Maraton a bierzmowanie"

3. II spotkanie - 4.10.2021, temat: "Czego możemy dowiedzieć się o Bogu"

4. III spotkanie 11.10.2021, temat: "Dlaczego świat jest niedoskonały"

(terminy kolejnych spotkań już wkrótce)

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża opinię o kandydacie przed przyjęciem bierzmowania;

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły oraz innych miejsc;

  3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii z udziałem młodzieży o godz. 18.00;

  4. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w comiesięcznym czuwaniu z cyklu "Duch i Ogień" oraganizowanym w naszej parafii

  5. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;

  6. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach spowodują przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.

  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, podstawowych modlitw, oraz wiedzą na temat bierzmowania.

  8. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania.