bierzmo

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (po 21 roku życia) w czwartek o godz. 19.00 w klubie domu parafialnego.

Sakrament bierzmowania dla młodzierzy:

Spotkanie dla kadnydatów do bierzmowania III roku przygotowania w każdy poniedziałek, godz. 19:30 - aula domu parafialnego, kosciół, lub spotkanie zdalne. Obecnośc obowiązkowa!

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża opinię o kandydacie przed przyjęciem bierzmowania;

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły oraz innych miejsc;

  3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii z udziałem młodzieży o godz. 18.00;

  4. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w comiesięcznym czuwaniu z cyklu "Duch i Ogień" oraganizowanym w naszej parafii

  5. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;

  6. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach spowodują przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.

  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, podstawowych modlitw, oraz wiedzą na temat bierzmowania.

  8. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania.