I. NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POWINNI:

 1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu - co najmniej pół roku, (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu.

 

 1. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej  i spisania protokołu przedślubnego.

Należy wówczas przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste
 • Odpis zupełny aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Trzy kopie dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego;
 • Metryki chrztu do ślubu (ważność wydania do pół roku), jeśli narzeczeni byli chrzczeni w innej parafii;
 • Zaświadczenie o Bierzmowaniu (jeśli nie ma takiej adnotacji na metryce chrztu)
 • Ostatnie świadectwa szkolne z oceną z religii
 • Zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na zawarcie Sakramentu Małżeństwa w parafii św. Ducha w Szczecinku (w przypadku, gdy narzeczeni mieszkają w innych parafiach niż parafia Ducha Świętego w Szczecinku)
 • Zaświadczenie o odbytym kursie dla narzeczonych
 • Świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 • W przypadku wdowców: metrykę śmierci współmałżonka.

 

3. Dwa tygodnie przed ślubem (najpóźniej tydzień przed ślubem) narzeczeni powinni stawić się w kancelarii.

Duszpasterz sprawdza, czy są już skompletowane wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tym spotkaniu należy omówić przebieg liturgii ślubu, a także ustalić osoby animującą śpiew na ślubie
i przygotowanie kościoła.

 

4. W dni ślubu,

Świadkowie ślubu – 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości – przynoszą do zakrystii:

 • swoje dowody osobiste lub paszporty
 • obrączki,
 • kartki od spowiedzi Narzeczonych.

Następnie podpisują dokumenty związane z małżeństwem.

Do zakrystii powinny także przyjść wszystkie osoby, które będą zaangażowane w liturgię.

 

II. ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii, w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

III. KARTKA DO SPOWIEDZI ŚW.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. (tzw. spowiedź generalna) należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa dni przed ślubem kościelnym.

 

IV. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Prowadzony jest w czasie roku szkolnego w każdy poniedziałek o godz. 19:15    (z wyjątkiem świąt i uroczystości oraz ferii zimowych).

Kurs przedmałżeński
wrzesień 2021r. -  czerwiec  2022r.

 

I. SERIA

- 6 września  2021 – I spotkanie

- 13 września – II spotkanie

- 20 września – III spotkanie

- 27 września – IV spotkanie

- 4 października – V spotkanie

- 11 października – VI spotkanie

- 18 października – VII spotkanie

- 25 października – VIII spotkanie

 

 II. SERIA 

- 8 listopada – I spotkanie

- 15 listopada - II spotkanie

- 22 listopada - III spotkanie

- 29 listopada - IV spotkanie

- 6 grudnia - V spotkanie

- 13 grudnia – VI spotkanie

- 20 grudnia - VII spotkanie

 - 27 grudnia - VIII spotkanie

 

Następne spotkanie odbędzie się po kolędzie, 14 lutego 2022r

 

 III. SERIA

- 14 luty 2022 – I spotkanie

- 21 luty – II spotkanie

- 28 luty - III spotkanie

- 22 luty – IV spotkanie

- 7 marzec – V spotkanie

- 14 marzec  - VI spotkanie

- 21 marzec – VII spotkanie

- 28 marzec – VIII spotkanie

 

IV. SERIA

- 4 kwietnia – I spotkanie

- 11 kwietnia – II spotkanie

 

Poniedziałek Wielkanocny – nie ma spotkania 

 

- 25 kwietnia – III spotkanie

 

 Weekend majowy – nie ma spotkania 

 

- 9 maja – IV spotkanie

- 16 maja – V spotkanie

- 23 maja – VI spotkanie

- 30 maja – VII spotkanie

- 6 czerwca – VIII spotkanie

 

V. SERIA

- 13 czerwiec  - I spotkanie

- 20 czerwiec – II spotkanie

- 27 czerwiec – III spotkanie

- 4 lipca – IV spotkanie

 

  

V. PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Spotkania prowadzone są w czasie roku szkolnego w każdy czwartek o godz. 18:30 (z wyjątkiem świąt i uroczystości oraz ferii zimowych)

 

VI. W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem;
 • przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa;
 • nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej;
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych;
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia;
 • otrzymać wskazówki o karmieniu piersią;
 • omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

VII. SYTUACJE WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA:

Ślub poza swoją parafią zamieszkania:

 • Protokół spisuje się w parafii zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonej lub narzeczonego, albo za pisemną zgodą ks. Proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej, w tej parafii gdzie będzie zawarty sakrament małżeństwa.
 • W przypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii wówczas, potrzebna jest zgoda do pobłogosławienia związku małżeńskiego.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana z parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.