Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka 
ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2
(nr 7 z dnia 14.05.2020 r.)

Dnia 17 maja br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią jeszcze w większym stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. Przypominam, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jest to kolejna okazja powrotu wiernych do naszych świątyń, w taki sposób, w jaki pozwalają na to przepisy sanitarne. 

 

Poniższe wskazania obowiązują od niedzieli 17 maja br., aż do odwołania.

 

Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z Mszami św.
i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

Należy obliczyć powierzchnię kościoła i kaplicy (prezbiterium, nawy główna i boczne, chóry, bez zakrystii i pomieszczeń gospodarczych), podobnie jak w poprzedniej sytuacji, i liczbę wiernych mogących brać udział w liturgii (1 osoba na 10 m2). Przelicznik ten nie dotyczy księży, a przy tych obliczeniach należy uwzględnić również wszystkich posługujących podczas liturgii. 

 

Proszę poinformować parafian poprzez komunikatory internetowe oraz strony parafialne
o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 17 maja br. Na drzwiach kościoła
i kaplicy powinno się uaktualnić informację o liczbie osób, które mogą jednocześnie w nim przebywać.

 

Biorąc pod uwagę niepokój i lęk wielu wiernych, zachęcam do nieustannego zapraszania ich do uczestnictwa w sprawowanych liturgiach.  Przypominam, że w parafiach, w których istnieje taka potrzeba, można zwiększyć liczbę celebrowanych Eucharystii. W kościołach i kaplicach o niewielkiej powierzchni można także rozważyć odprawienie dodatkowych Mszy św. niedzielnych w sobotę, począwszy od godz. 16:00. 

 

Przypominajmy wiernym, że w tym roku okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Najświętszej). Epidemia spowodowała brak możliwości skorzystania z sakramentów wielu wiernym, dlatego bardzo proszę, zapraszajmy ich do korzystania ze spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Kontaktujmy się z parafianami również osobiście, wyznaczajmy konkretne godziny posługi sakramentalnej w kościele parafialnym oraz w kościołach i kaplicach filialnych. Wykorzystajmy tę pozytywną zmianę rozporządzeń rządowych i z gorliwością ożywiajmy nasze relacje duszpasterskie z parafianami.         + Edward Dajczak 

        Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 

 

Koszalin, dn. 14.05.2020 r. Znak: B 23 – 17/20 

Zarządzenie: 

Wszystkie pozostałe zalecenia Biskupa Diecezjalnego utrzymane są bez zmian. Wskazania (7) są informacją skierowaną do Księży i Diecezjan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proszę, aby informacje zawarte we wskazaniach zostały przekazane wiernym poprzez portale informacyjne parafii oraz media społecznościowe. Księży Dziekanów proszę o przekazanie tekstu współbraciom, którzy nie korzystają
z poczty elektronicznej. 

 

+ Krzysztof Włodarczyk, Wikariusz Generalny