UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTEGO - 31.05.2020

 

 1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – w naszej parafii ODPUST PARAFIALNY; Uroczystość ta kończy w Kościele okres Wielkanocy. Od tego czasu zaczyna się okres zwykły. 

 2. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie.
  W tym kontekście, Biskup Edward Dajczak, z dniem 1 czerwca,  odwołuje udzieloną 25 marca br. ogólną dyspensę od niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych. Jednocześnie, dyspensa zostaje utrzymana dla:
  - osób w podeszłym wieku,
  - osób z objawami infekcji,
  - dla tych, którzy odczuwają trudny do pokonania lęk przez zarażeniem.
  Powyższe odwołanie dyspensy oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Brak takiego uczestnictwa jest grzechem. Wyjątek stanowią tylko osoby wymienione w trzech powyższych sytuacjach.

 3. Z tej racji KOŃCZYMY TRANSMISJE INTERNETOWE mszy z naszego kościoła. Czynimy to, po to by, wierni zechcieli wrócić do kościoła i by ustrzec się „wiary wirtualnej”, jak to nazwał papież Franciszek. Wg papieża Franciszka, „bezpośrednia relacja z Panem Jezusem ma zawsze wymiar wspólnotowy. Zażyłość bez wspólnoty, bez chleba, bez Kościoła, bez ludu, bez sakramentów jest niebezpieczna. Może stać się znajomością gnostyczną, relacją tylko dla mnie, oderwaną od ludu Bożego”

 4. Ponadto wg najnowszych wskazań Biskupa Dajczaka:
  - wskazanym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę
  - okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7 czerwca; zachęcamy do skorzystania;

 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca, z odpowiednimi nabożeństwami:
  w czwartek
  - o godz. 18.30 – msza wspólnotowa dla wszystkich grup parafialnych
  w piątek
  – spowiedź – rano przed mszami oraz od godz. 18.00;
  w sobotę
  – o godz. 8:00 różaniec i modlitwy w duchu fatimskim; 

 6. Ponadto w liturgii:
  - w poniedziałek - święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
  - w czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
  - w piątek – modlitwy do św. Jana Neumana – w intencji osób chorujących, zwłaszcza na choroby nowotworowe, po wieczornej mszy;
  - w sobotę – o godz. 8.00 różaniec i modlitwy w duchu fatimskim; 

 7. W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa (czerwcowe) do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  - w dni powszednia o godz. 18.00;
  - w niedzielę i święta o godz. 17.30.

 8. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. Osoby, które nie przystąpią w tym czasie do sakramentu pokuty i nie przyjmą Komunii świętej, zaciągają na siebie grzech ciężki.
  Tego dnia na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy tegorocznych maturzystów – będziemy modlić się o dary Ducha Świętego dla nich oraz dobre rozeznanie drogi życia. 

 9. Spotkanie rodziców dzieci komunijnych w przyszłą niedzielę (7.06.); O godz. 11.00 msza dla dzieci, po niej spotkanie w auli; 

 10. Z powodu trwającej epidemii nie odbędzie się FESTYN PARAFIALNY. Wspólne świętowanie przy grillu, ciastku i kawie musimy przenieść na inny, bezpieczny czas… Nie będzie więc także ZABAWY FANTOWEJ, z której dochód miał być przeznaczony na remont dachu domu parafialnego; Kto by jednak chciał wesprzeć remont dachu, może zakupić symboliczną „dachówkę” wykonując przelew bankowy on-line z naszej strony internetowej z dopiskiem „dachówka”.  

 11. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”. To inicjatywa, która wspiera rodziny, małżeństwa, narzeczonych i rozeznających powołanie. Zapraszamy do modlitwy w wyznaczonych intencjach, a także do udziału w codziennych konferencjach, które każdego dnia o godz. 20.00 będą emitowane w Internecie. Szczegóły na internetowej stronie www.taknaserio.com 

 12. Dzisiaj, dwóch braci diakonów redemptorystów przyjmie święcenia kapłańskie. Diakon Paweł Orzech w Sanktuarium MB Tuchowskiej, a diakon Maksym Łabkow (Białorusin) w kościele Najśw. Odkupiciela w Grodnie. Polecamy ich waszej modlitwie. 

 13. Mężczyzn, chcących służyć Bogu i ludziom w Zgromadzeniu Zakonnym Redemptorystów informujemy, że przyjmujemy kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych. Rekolekcje dla osób odkrywających takie powołanie odbędą się 22-25 czerwca w Lubaszowej, (k. Tarnowa); w tym czasie odbędzie się również komisja przyjęć do Zgromadzenia. Więcej informacji u ojca Tymoteusza Macioszka,  duszpasterza powołań w naszym klasztorze.

 14.  W minionym tygodniu odszedł do Pana:
  - śp. Andrzej Kowlaczyk, zam. ul. Piłsudskiego, l. 60;
  Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…