"Ekologiczny" rachunek sumienia 


Ekologia – słowo, które budzi emocje, w wielu pozytywne, czasem fanatyczne, u wielu negatywne, wręcz wrogie. Jednak ekologia w swoim źródle jest nauką o zależnościach i relacjach. Bóg stwarzając człowieka stworzył go jako ekologicznego – czyli takiego, który żyje w zależnościach i relacjach. Do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie, ale nie tylko - jeszcze w relacji do otaczającego nas świata.

Poniższa publikacja ma pomóc formować sumienie, kształtować cnoty, walczyć z wadami, przyczynić się do wzrostu psychicznego i duchowego, ale przede wszystkim uświadamiać, jak bardzo złożone jest nasze bycie w świecie.
Rachunek sumienia, który trzymasz w ręku, nie jest typowym, ale zaprasza Cię do zobaczenia Twojej relacji z otaczającym Cię światem, w którym postawił Cię Bóg. Jesteś Stworzeniem pośród stworzeń – jaki jest Twój stosunek do nich? Zachęcam się do korzystania z niego raz na jakiś czas, aby uwrażliwiać się i odnowić swoje spojrzenie na świat i własne życie, badać swoje serce i naprawić, co tylko — z Bożą pomocą — można naprawić.
Jesteś ekologiczny nie dlatego tylko, że segregujesz śmieci, ale dlatego, że żyjesz w świecie!

Ekologia zaczyna się od nawróconego, zakochanego w Bogu i Jego stworzeniach serca..."


I
"Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim" (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym).

- Jakie są w moim życiu momenty, gdzie uznaję Boga jako Stwórcę, Ojca, Dawcę życia i istnienia? Kiedy tego nie robię i samego siebie stawiam w miejscu Boga Stworzyciela?
- Jak staram się pogłębić relacje z Bogiem? Z jakich powodów mi to nie wychodzi?
-Jak okazuję Bogu wdzięczność za dar mojego życia? Częściej Bogu dziękuję za to, że mnie stworzył, czy jednak mam do Niego za to pretensję i przedstawiam Mu swoje niezadowolenie?
- Jak często dziękuję Bogu za Jego stworzenie, za przyrodę, piękno krajobrazów, genialność i harmonię całego świata roślin i zwierząt?
- Jak reaguję, kiedy moje plany są sprzeczne z Wolą Bożą, którą odczytuję na modlitwie? Czy uznaję wyższość i mądrość Boga przed moją mądrością ludzką?
- Jak wykorzystuję talenty otrzymane od Boga? Jak często za nie dziękuję?
-Jak staram się realizować Boży pomysł na świat? Czy jestem wsłuchany w Jego głos?
- Jak często sięgam po lekturę Pisma świętego? Jeżeli tego nie robię, to co staje mi na przeszkodzie? Czy mam Pismo święte w swoim domu? Czy wiem gdzie ono leży?

II
"Czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek czyni życie ludzkie na ziemi pod każdym względem 'bardziej ludzkim', bardziej 'godnym człowieka'? Pytanie to muszą stawiać sobie wszyscy ludzie..." (Jan Paweł II, Redemptor Hominis, nr 15).

- Jak pomagam potrzebującym, których dostrzegam wokół mnie (sąsiadów, pracowników, żebraków, bezdomnych etc.)? Czy zdarza mi się odwracać od ubogiego, który wyciąga do mnie rękę i dlaczego to robię? Czy odwracam wzrok od potrzebujących, jeżeli tak, to dlaczego? Jak często zdarza mi się osądzić ubogich, stawać ponad nimi?
- Jestem człowiekiem ducha czy materii? Która z tych sfer życia jest dla mnie ważniejsza? W drugim człowieku umiem dostrzec Dar od Boga, czy jedynie przeszkodę na mojej drodze sukcesu? Dlaczego?
-Jak często potrafię zrezygnować z zysku materialnego, z posiadania na rzecz drugiego, bardziej potrzebującego, lub na rzecz wartości duchowej?
- Jak dbam o swoje zdrowie? Czy w mojej codzienności są obecne: ruch, spacer, sport, zdrowe jedzenie, odpoczynek? Jeżeli nie, to dlaczego zaniedbuję tę sferę mojego życia?
- Jak często jestem w stanie zachwycić się pięknem otaczającej mnie przyrody? Czy odnajduję w sobie potrzebę obcowania z naturą – wyjścia do ogrodu, lasu, parku, nad morze czy w góry?
- Będąc w ogrodzie, lesie, na łące, nad morzem czy w górach - jakie jest moje zachowanie? Potrafię wsłuchać się w śpiew ptaków, szum morza, szelest wiatru? Czy potrafię wyłączyć telefon i wyjąć słuchawki z uszu aby usłyszeć, co mówi do mnie świat przyrody?
- Jak poszerzam swoją wiedzę na temat otaczającego mnie środowiska, jego zagrożeń?
- Jak często traktowałem zasoby naturalne, jako coś, do czego mam święte prawo i należą mi się, bez poszanowania dla nich i bez myśli o przyszłych pokoleniach?
- Ekologie, to nauka o zależnościach. W czym przejawia się moja świadomość ekologiczna, czyli świadomość wzajemnych relacji i zależności jakie panują w moim życiu? W jaki sposób realizuję troskę o moją relację ze środowiskiem naturalnym w domu, pracy, miejscu wypoczynku?
- Jak w moim codziennym życiu respektuję zalecenia oszczędności wody, prądu, segregacji odpadów, recyklingu czy kompostowania?
- Jestem człowiekiem rozumnym, a więc wiem, że po mnie nastąpią kolejne pokolenia, które będą chciały korzystać z ziemi, środowiska i dóbr naturalnych. Jak dbam o zapewnienie im tej możliwości? Jak w moim życiu wygląda analiza potencjalnych skutków moich wyborów, działań i postaw? 

III
"Chrześcijanie nie sądzą, jakoby dzieła zrodzone przez przemysłowość i sprawność ludzi przeciwstawiały się potędze Boga, przeciwnie, są oni przekonani, że zwycięstwa rodzaju ludzkiego są oznaką wielkości Boga i owocem niewypowiedzianego Jego planu. Im zaś bardziej potęga ludzi rośnie, tym szerzej sięga odpowiedzialność zarówno jednostek, jak i społeczeństw" (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 34).

-W jaki sposób okazuję szacunek dla wszelkiego życia na Ziemi? Czy uważam, że jest ono darem Stwórcy? Jak uczę tego szacunku swoje dzieci, bliskich?
- Jaka jest moja postawa wobec świata stworzonego? Jestem jego panem, właścicielem czy gospodarzem? Ile wysiłku wkładam w kształtowanie postawy odpowiedzialnego gospodarza?
- Jak okazuję miłość i opiekuńczość tym, za których jestem odpowiedzialny?
- Jak swoją postawą wpływam na innych? Czy patrząc się na mnie moi bliscy i ludzie z mojego otoczenia uczą się szacunku i zachwytu nad stworzeniem? A może jestem powodem zgorszenia i złego przykładu?
- Jak odnoszę się do prawdy o życiu ludzkim? Jestem zwolennikiem ochrony życia od poczęcia do jego naturalnej śmierci, czy uważam, że człowieczeństwo zaczyna się i kończy w innych momentach? Jaki jest mój stosunek do kwestii aborcji, eutanazji, metody zapłodnienia in vitro? Jak odnoszę się do człowieka jako do istoty cielesno duchowej?
- W jaki sposób dbam o zdrowie ludzi mnie otaczających, współmałżonka, dzieci, współpracowników, sąsiadów? Narażam ich na utratę zdrowia poprzez palenie tytoniu w ich obecności? Stosuję wobec nich przemoc, agresję, narażam na niebezpieczną jazdą samochodem?
- Jaki jest mój stosunek do sprawy ochrony środowiska? Jest to dla mnie sprawa ważna i istotna, czy raczej przejaw fanaberii, zmyślony sposób manipulowania opinią publiczną?
- Czy stosuję do budowy mieszkań materiały nieszkodliwe dla zdrowia ludzi? Czy niszczę zieleń na terenie budowy lub czy nie zmieniam szkodliwie warunków środowiskowych?
- Czy niepotrzebnie nie wycinam drzew i krzewów? Czy nie wypalam trawy na łąkach i miedzach?
- Jak wygląda u mnie problem „niechcianych śmieci”? W jaki sposób się ich pozbywam, gdzie je składuję?
- Czy używam nawozów i środków ochrony roślin prawidłowo co do ilości i terminu zabiegu? Czy nie zatruwam przyrody ściekami z gospodarstwa i domu?
- Czy nie niszczę równowagi przyrodniczej przez nieprzemyślane melioracje?
- Jaki jest mój stosunek do zwierząt, roślin, których nie znam? Czy staram się poznawać moje otoczenie?
- Czy nie zadaję cierpień zwierzętom np. przez zbyt ciasne pomieszczenia, niedokarmienie itd.?
- Czy przestrzegam i wymagam przestrzegania w lesie, na szlakach i ścieżkach turystycznych zachowania spokoju, niezaśmiecania, chodzenia według oznaczonych tras, niezbierania bez potrzeby roślin i zwierząt?
- Czy nie zostawiam po sobie śmieci, nie palę ognisk ani papierosów w miejscach wyraźnie zabronionych?
- Czy czas urlopu spędzam w spokoju koniecznym do odpoczynku własnego oraz innych ludzi?
- Jak wygląda mój odpoczynek, urlop, dzień wolny? Staram się wyciszyć, pozwolić organizmowi odpocząć ciesząc się pięknem przyrody i towarzystwem najbliższych?
- Czy nie niszczę bezmyślnie przyrody, np. przez niepotrzebne zrywanie roślin, płoszenie i zabijanie zwierząt, niszczenie jaskiń, skał przez odłupywanie kawałków, wykonywanie napisów?
- Czy dbam o dobry stan techniczny pojazdów, aby nie był źródłem nadmiernego hałasu i spalin? Czy przestrzegam zakazów wjazdu do lasu? Czy nie parkuję na zieleńcach, nie myję pojazdu w rzece, nie spuszczam oleju do kanalizacji?
- Czy staram się tak kształtować moją pracę, aby nie tylko nie szkodziła środowisku, ale przynosiła mu korzyść (np. przez wymyślenie, co zrobić z odpadami...)?
- Czy nie jestem jednym z drobnych, ale skutecznych niszczycieli Ziemi przez niepotrzebny hałas, deptanie trawników, beztroskie śmiecenie, łamanie gałęzi, rwanie ziół i kwiatów, płoszenie ptaków, wrogość do zwierząt i inne niszczycielskie czyny?

 

redemptorytsa CSsR