OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. W czasie wakacji wyjeżdżamy poza miejsce naszego zamieszkania, chcemy tam jak najlepiej wypocząć i nabrać sił do podjęcia nowych wyzwań, które będą przed nami. Wykorzystując ten czas, nie zapominajmy o świadczeniu o naszym Panu i Zbawicielu.
  1. W czasie wakacji:

     - Msze Święte w niedziele odprawiane są o godz. 700, 900, 1100, 1230 i 1900.

     - kancelaria parafialna - czynna we wtorek i czwartek, w godz. od 1600 do 1800.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Kochani Diecezjanie!

            W najbliższą sobotę 25 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w katedrze - świątyni, która jest matką wszystkich kościołów naszej diecezji, rozpoczniemy uroczyście II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

            Przygotowywaliśmy się do tej chwili przez dni skupienia, rekolekcje odprawiane przez przedstawicieli poszczególnych parafii, a także przez modlitwę osobistą i wspólnotową za naszą diecezję.

            Dzisiaj zapraszam każdą i każdego z Was, a więc kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich tworzących nasz Kościół diecezjalny, do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu
II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Bądźmy razem 25 lutego 2017 r.
w katedrze, zwłaszcza delegaci synodalni z parafii oraz członkowie diecezjalnych ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Niech w tak historycznym i ważnym dniu dla naszej diecezji
nie zabraknie przedstawicieli z żadnej parafii.

 


s. Anuncjata Kłyś – kancelistka

 

 

 

Unknown Person

 


s. Ligoria – katechetka

 

 

 

 

Unknown Person

 

 


s. Beata - katechetka

 

 

   

 

Unknown Person

 

 

 

s. Agata - organistka bierzmo

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (po 21 roku życia) w czwartek o godz. 19.00 w klubie domu parafialnego.

Sakrament bierzmowania dla młodzieży:

Spotkania dla kadnydatów do bierzmowania III roku przygotowania (1 klasa szkoły średniej) odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19:30 w domu parafialnym, lub kosciele, gdy zajedzie taka potrzeba - spotkania odbywają się zdalnie. Obecnośc obowiązkowa!

 

Plan spotkań dla młodzieży rok 2022/2023

W pierwszym semestrze kandydaci uczestniczą w 12 spotkaniach tematycznych oraz w trzydniowych rekolekcjach, w drugim semestrze odbędzie się 5- 6 spotkań przygotowujących do liturgii sakramentu.

 

Zasady dotyczące obecności na spotkaniach tematycznych
- na 12 spotkań tematycznych można mieć tylko 3 nieobecności od 4 nieobecności skreślamy kandydata.

Spotkania tematyczne kończą się przed świętami Bożego Narodzenia.

Tuż przed przyjęciem sakramentu (ok tydzien przed) przewidujemy egzamin. Zagadnienia i materiały do nauki będą wcześniej udostępnione kandydatom.

 

1. Spotkanie organizacyjne 19.09.2022, godz 19.30 (w kościele) 

2. I spotkanie tematyczne- 26.09.2022, godz 19.30 (dom parafialny); temat: "Maraton a bierzmowanie"

3. II spotkanie - 3.10.2022, temat: "Czego możemy dowiedzieć się o Bogu"

4. III spotkanie 10.10.2022, temat: "Dlaczego świat jest niedoskonały"

5. IV spotkanie 17.10.2022, temat: "Kim jest Jezus?"

6. V spotkanie 24.10.2022, temat: "Dlaczego Jezus umarł za nas?"

7. VI spotkanie 7.11.2022, temat:"Opowieść o Zmartwychwstaniu"

8. VII spotkanie 14.11.2022, temat: "Wyprawa naukowa w celu odkrycia Ducha Świętego"

9. VIII spotkanie 21.11.2022, temat: "Modlitwa - nawiązanie bliższego kontaktu z Bogiem"

10. IX spotkanie 28.11.2022, temat: "Kościół - Ojczyzna dla ciebie i dla mnie"

11. X spotkanie 5.12.2022, temat: "O co chodzi we Mszy świętej?" 

12. XI spotkanie 12.12.2022, temat: "Spowiedź - co zrobić z moją winą?"

13. XII spotkanie 19.12.2022, temat: "Co się dzieje podczas bierzmowania?"

 

Harmonogram spotkań - kwiecień 2023

W niedziele, 23 kwietnia – na Mszy Świetej o godz. 18.00 Obrzęd przekazania krzyży obecni są kandydaci, rodzice i świadkowie 

Poniedziałek 24 kwietnia godz. 19.15 Kandydaci do bierzmowania – próba
Wtorek 25 kwietnia godz. 19.15 Kandydaci do bierzmowania, rodzice i świadkowie - próba
Środa 26 kwietnia  godz. 19.15 DZIEŃ SAKRAMENTU POKUTY i próba

 

Czwartek 27 kwietnia godz. 19.00 - Uroczysta Eucharystia z udzieleniem SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ,
Szafarz sakramentu - bp Krzysztof Zadarko 

 

 

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża opinię o kandydacie przed przyjęciem bierzmowania;

  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły oraz innych miejsc;

  3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii z udziałem młodzieży o godz. 18.00;

  4. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w comiesięcznym czuwaniu z cyklu "Duch i Ogień" oraganizowanym w naszej parafii

  5. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;

  6. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniach spowodują przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.

  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, podstawowych modlitw, oraz wiedzą na temat bierzmowania.

  8. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania.


 

 

 

Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka i jego rodziców niezwykłą okazją, aby doświadczyć w swoim życiu dotknięcia żywej miłości Boga. Podobnie jak codzienny pokarm daje siłę do wzrostu fizycznego i intelektualnego, tak Eucharystia ogarnia swoją mocą całego człowieka, aby mógł stawiać czoło wszelkiemu złu, codziennym trudnościom, kształtując przy tym równocześnie miłość, która jest zadaniem każdego, kto pragnie na zawsze zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem.

W naszej parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się na początku września każdego roku. W ogłoszeniach parafialnych znajdzie się informacja o terminie spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Na tymże spotkaniu rodzice otrzymują do wypełnienia deklaracje na których zapisane są wymagania stawiane im oraz dzieciom w czasie formacji. Rodzice zobowiązują się wypełnienia następujących warunków:

• W każdą niedzielę i święta nakazane przez Kościół uczestniczyć z dzieckiem we Mszy Świętej;

• Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;

• Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii;

• W miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);

• Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;

• Współpracować z osobami prowadzącymi w szkole i parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;

• W przypadku gdy dziecko było ochrzczone na terenie innej parafii, w terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dostarczyć świadectwo chrztu (Ad Sacra);

Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przypada na II sobotę maja.

Zgodnie ze zwyczajem Kościoła w naszej parafii nie jest udzielany sakrament chrztu w czasie Wielkiego Postu. Zachęcamy rodziców aby ich dzieci przyjęły ten sakament podczas Wigilii Paschalnej. 

 

Sakrament chrztu świętego odbywa się:

- II i IV niedziela miesiąca (oprócz okresu Wielkiego Postu);

- I dzień świąt Bożego Narodzenia;

- I dzień świąt Wielkanocnych.

Sakrament chrztu jest udzielany zawsze podczas Mszy świętej o godz. 12.30

Katecheza poprzedzająca sakrament Chrztu świętego w sobotę o godz. 17:30

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu Chrztu św. Przebiega według następujących etapów.

1. Zgłoszenie dziecka do chrztu.

Po narodzinach dziecka rodzice, bądź przynajmniej jedno z nich, zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu chrztu, spisania personaliów dziecka, rodziców oraz rodziców chrzestnych. Wszystkie skompletowane dokumenty należy przedłożyć co najmniej 2 tygodnie przed planowana datą chrztu. 

O chrzest mogą prosić:

• Rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

• Osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;

W pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu.

Warunki do pełnienia godności Rodziców chrzestnych:

• Chrzestnych wybierają rodzice dziecka, bądź jego opiekunowie, a w przypadkach naglących szafarz chrztu.

• Kandydat na rodzica chrzestnego musi być wyznania katolickiego, przyjąć sakrament bierzmowania prowadzić życie zgodne z przykazaniami oraz wiarą katolicką, a więc nie może pełnić tej funkcji np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, ma być również wolny od jakiegokolwiek rodzaju kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Warto dodać, iż rodzicem chrzestnym nie może zostać ani matka, ani też ojciec dziecka przyjmującego chrzest.

W kancelarii należy przedłożyć następujące dokumenty (przynajmniej 2 tyg. przed datą chrztu):

• Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

• Jeżeli rodzice zawierali sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania powinni mieć również dokument ze ślubu kościelnego (np. konkordatowego) lub cywilnego;

• W przypadku, gdy rodzice zamieszkują na terenie innej parafii na chrzest wymagana jest pisemna zgoda tamtejszego proboszcza;

• Ponadto należy podać dane personalne rodziców chrzestnych czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, oraz pisemne świadectwo moralności od proboszcza parafii, na terenie której zamieszkują oraz świadectwo bierzmowania

2. Katecheza przed Chrztem

Duszpasterz zaprasza rodziców i chrzestnych na spotkanie, którego celem jest ożywienie wiary, że Bóg w trosce o zbawienie każdego człowieka pragnie wejść w ważne momenty jego życia, poprzez widzialne znaki sprawowane we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy tego spotkania poznają również swoje obowiązki jako rodziców i chrzestnych, aby dzięki ich wypełnianiu, łaska sakramentu chrztu mogła wzrastać w życiu nowonarodzonego dziecka. Na koniec omawiana jest liturgia chrzcielna, aby znaki czynione podczas obrzędu stały się zrozumiałe i prowadziły do głębszego przeżywania misterium sakramentu.

Obrzędy wstępne

Na rozpoczęcie nabożeństwa śpiewa się wezwanie: O Maryjo witam Cię, lub inną pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po niej następuje modlitwa rzymska, którą zwykle odmawia się wspólnie.

Modlitwa rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn l woj umierając, dał nam Ciebie za Matkę.

Czyż wiec nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą wspomożyciełką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję, (chwila ciszy).

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, udzielać nam wszelkich

 owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego te laskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę; A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Po modlitwie następuje pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Czytanie Słowa Bożego

Następuje odczytanie wybranego tekstu Pisma świętego. Stanowi ono podstawę rozważania lub kazania wygłaszanego podczas Nowenny. Zawarte w trzeciej części rozważania nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy zostały poprzedzone propozycjami czytań biblijnych, które odpowiednio wprowadzają w medytację 

Słowa Bożego.

Przy korzystaniu z tekstów biblijnych godne polecenia jest dobieranie fragmentów krótkich l łatwych do zapamiętania. Można korzystać z Lekcjonarza mszalnego, Tom VI, Czytania wspólne o Najświętszej Maryi Pannie, lub z Lekcjonarza do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Pallotinum 1998. Po odczytaniu Pisma świętego ma miejsce psalm responsoryjny, który odpowiada czytaniu i sprzyja medytacji słowa Bożego. Następuje rozważanie, które może przybrać formę kazania katechizmowego. Po chwili ciszy śpiewa się pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wezwania dziękczynne

O Maryjo, przyjmij dziękczynienia naszych sióstr i braci, którzy za Twoim wstawiennictwem doznali szczególnych łask.

Następuje odczytanie podziękowań przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli podziękowań jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich może nastąpić podanie lokalnych i okolicznościowych wezwań dziękczynnych lub chwila ciszy na indywidualne dziękczynienie. Następnie prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy dziękczynnej.

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, wraz z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga, za Twoim wstawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy:

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

Za uzdrowionych z choroby,

za pocieszonych w strapieniu,

za ocalonych z rozpaczy,

za podtrzymanych w zwątpieniu,

za wyzwolonych z mocy grzechu,

za wysłuchanych w błaganiu,

za litość nam okazaną,

za miłość Swą macierzyńską, za dobroć Twą niezrównaną,

za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Pieśń: Maryjo, dziękujemy Ci, lub inna stosowna pieśń.

Ref. Maryjo, dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

Wezwania błagalne

O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy.

Następuje odczytanie próśb przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli próśb jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy błagalnej.

Gorąco polecamy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie.

Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

za strapionych, abyś ich pocieszyła,

za płaczących, abyś im łzy otarła,

za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Inwokacja lub inna pieśń:

Matko Pomocy Nieustającej proś Boga za nami, proś Boga za nami (3X ).

Modlitwa Pańska

Odmówmy teraz wspólnie modlitwę, którą Chrystus nam dal za wzór dobrej modlitwy:

Ojcze nasz...

Ojcze wszechmogący, Twój Syn dal nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zakończenie

Jeśli nabożeństwu przewodniczył kapłan lub diakon udziela teraz błogosławieństwa. Na zakończenie śpiewa się: O Maryjo żegnam Cię, lub inną stosowną pieśń. Jeśli po nabożeństwie ma miejsce celebracja Mszy świętej pieśń ta może być śpiewem na wejście. Nie można jednak w żaden sposób łączyć Nowenny z Mszą świętą (Dyrektorium, n. ją).

Strona 3 z 6