Adoracje

w czwartki – godz. 17.30 – do 18.30 w ciszy 

w piątki – w kaplicy miłosierdzia – o godz. 15.00